Den förvandlade drömmen

Paris-Köpenhamn-Halmstad

Parisisk och nordisk 30-talssurrealism


I januari 1935 visades den första surrealistutställningen i Skandinavien, Kubisme-Surrealisme i Köpenhamn. Kommissarie var Vilhelm Bjerke-Petersen. Urvalet i Paris gjordes av André Breton och Erik Olson (då bosatt i Paris), som själva åker ut till ateljéerna och lånar upp verk av surrealister som Arp, Brauner, Dalí, Dominguez, Max Ernst, Giacometti, Klee, Magritte, Man Ray, Miró, Meret Oppenheim, Tanguy m.fl.

Från Sverige skickades verk av Gösta Adrian-Nilsson, Christian Berg, Eric Grate, Österblom och Halmstadgruppen. Erik Olsons tavlor kom direkt från Paris. Bland de danska utställarna kan främst nämnas Bjerke-Petersen, Harry Carlsson, Franciska Clausen, Freddie, Henry Heerup, Rita Kernn-Larsen och Egon Möller Nielsen.

Att rekonstruera denna utställning i sin helhet torde idag vara en omöjlighet, av finansiella och andra skäl. Däremot kan en sammanställning av ovanstående konstnärsnamn från denna epok, d.v.s. 30-talet, vara av intresse att återuppliva med dagens perspektiv. De skandinaviska surrealisterna lärde ju känna sina franska kolleger bland annat genom denna utställning, och utbytet mellan Halmstadgruppen och danskarna har tydligen betytt mer - inte minst för den danska surrealismen - än man hittills talat om. Vår intention är också att påvisa den nordiska surrealismens egenart, t.ex. "Saltets ljus", i förhållande till den kontinentala.

Både Erik Olson och Waldemar Loretzon hade redan 1925 och -26, under studietiden hos Fernand Léger i Paris, även sett och beundrat de Chiricos märkliga ödesmättade målningar. 1927 såg Erik Olson en utställning av Max Ernst, senare upptäckte han Tanguy och Dalí i Paris, innan han genom Breton kom i direktkontakt med flera av ovanstående surrealister.

Utställningen med titeln (efter en tavla av de Chirico): "Den förvandlade drömmen - Paris-Köpenhamn-Halmstad "- omfattar iallt omkring ett hundratal verk av ovannämnda konstnärer.

Ett mål är även att skapa en surrealistisk atmosfär med filmer, diaprojektioner non stop, foton, surrealistiska objekt och lekar m.m. som involverar publiken.

(Ur projektbeskrivningen med mindre ändringar)

I utställningen ingår följande verk av Eric Grate:


^Upp till Eric Grates hemsida

© Christoffer Grate 1997-98