Solna Stad

Kultur- och fritidsförvaltningen

Solna Stad glädjer sig åt att med en utställning av Eric Grates konst få hylla hundraårsminnet av denne i svensk 1900-talskonst så betydande konstnär. Efter långa perioders vistelse i Frankrike bodde och verkade han från 1968 och fram till sin död på gården Väntorp i Ulriksdal i Solna. Konstnären anlitades ofta till offentliga arbeten runt om i landet. I Solna finns Entomologiskt kvinnorov vid Karolinska Institutet och kommunen äger några verk från den senare perioden, placerade i Eric Grates park intill Solna Centum. I samband med denna utställnings invigning kommer staden att tacksamt ta emot ytterligare ett verk som gåva av familjen att placeras i parken. Skulpturen kallas Sparvguden och tillkom 1972-73. Utställningen däremot koncentreras på Eric Grates tidigare perioder 1920-30-talen, som ligger till grund för alla hans övriga arbeten. Ett stort och varmt tack till de privatpersoner och företag, som välvilligt lånat ut sina verk och framför allt till sonen Pontus Grate som gjort denna utställning möjlig!

Yvonne Sandberg Norlund

museiintendent


^Upp till Eric Grates hemsida

© Christoffer Grate 1996-98